Bertan Ekici, Cüneyt Aksoy, Eda Emirdağ, Özcan Saraç,

Sergen Şehitioğlu, Sırma Doruk

04.05.2019 | 24.05.2019

E.Ezgi Özer ve Başak Kızılçiçek küratörlüğündeki ‘’Şimdinin Şeyleri’’ başlıklı karma sergi, 4-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında Pavilion by Galeri Bu’ da izleyiciyle buluşuyor.

Modernizm bireylere zorunlu bir yabancılaşmayı beraberinde getirdi. Modern teknolojiler tarafından üretilen bir nesne gibi hisseden birey, şeyleşti, kendinin bilincinden uzaklaştı. İçinde bulunduğu toplumun kabul ettirdiği bilinçle, doğal bilincinden uzak hareket eder hale geldi. Bu his ile ortaya çıkan ‘’Şimdinin Şeyleri’’ sergisi, günümüzün kuvvetlendirdiği şeyleşme halini, insan arası ilişkilerin dahi şeyler arası ilişkilere dönüşmesini irdeliyor. Sanatçının hissettiği şeylik duygusunu ve bir nesne gibi varolmanın yarattığı hissi, izleyicinin hissiyle bir araya getirmeyi hedefliyor.

Sergide; Bertan Ekici, Cüneyt Aksoy, Eda Emirdağ, Özcan Saraç, Sergen Şehitoğlu ve Sırma Doruk’un fotoğraf, video ve enstalasyon gibi farklı medyumlardan oluşan çalışmaları yer alıyor.


Between 4th and 24th of May, at Pavilion by Galeri Bu, with the curatorship of E.Ezgi Ozer and Basak Kizilcicek, mixed exhibiton named ‘’Things of Now’’ meets its viewers.

Modernism brought about a forced alienation to individuals. Feeling like an object produced by modern technologies, the individual became ‘’a thing’’ and found himself in a feeling of deep loneliness. The exhibiton ‘’Things of Now’’, which emerged with this feeling, aims to bring together the feeling of being a thing that the artist feels and the feeling of existing like and object with the feelings of the viewer.

In the exhibition, there are works of some artists like Bertan Ekici, Cüneyt Aksoy, Eda Emirdağ, Özcan Saraç, Sergen Şehitoğlu and Sırma Doruk which involve varies types like photography, video art and installation.