Şimdinin Şeyleri

04.05.2019- 24.05.2019

E.Ezgi Özer ve Başak Kızılçiçek küratörlüğündeki ‘’Şimdinin Şeyleri’’ başlıklı karma sergi, 4-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında Pavilion by Galeri Bu’ da izleyiciyle buluşuyor.

Modernizm bireylere zorunlu bir yabancılaşmayı beraberinde getirdi. Modern teknolojiler tarafından üretilen bir nesne gibi hisseden birey, şeyleşti, kendinin bilincinden uzaklaştı. İçinde bulunduğu toplumun kabul ettirdiği bilinçle, doğal bilincinden uzak hareket eder hale geldi. Bu his ile ortaya çıkan ‘’Şimdinin Şeyleri’’ sergisi, günümüzün kuvvetlendirdiği şeyleşme halini, insan arası ilişkilerin dahi şeyler arası ilişkilere dönüşmesini irdeliyor. Sanatçının hissettiği şeylik duygusunu ve bir nesne gibi varolmanın yarattığı hissi, izleyicinin hissiyle bir araya getirmeyi hedefliyor.

Sergide; Bertan Ekici, Cüneyt Aksoy, Eda Emirdağ, Özcan Saraç, Sergen Şehitoğlu ve Sırma Doruk’un fotoğraf, video ve enstalasyon gibi farklı medyumlardan oluşan çalışmaları yer alıyor.