Benimle Başlamadı

Deniz Doğruyol
Benimle Başlamadı
3.10.20 | 5.12.20


Galeri Bu Pavilion Deniz Doğruyol’ un “Benimle Başlamadı” isimli kişisel sergisine ev
sahipliği yapıyor. 3 Ekim 2020’de izleyiciyle buluşacak sergi; temelde kolaj ve asamblaj
diliyle meydana gelen eserlerden oluşuyor. Sergi boyunca karşılaşacağımız eserlerde
dünyanın pek çok yerinden toplanan nesnelerle bir dil ağı örülüyor. Kolajlarında
toplumsal cinsiyet, aile, aidiyet, toplumsal norm gibi kavramları odağına alarak; biriktirdiği
trajedileri ironik bir dille plastikleştiriyor.
Sanatçı; hatırasındaki gel-gitleri, hatırlamayı tetikleyen zihinsel ve fiziksel göçlerle
biriktirdiği nesneleri, anadilde/anakültürde normlarla şekillenen deneyimlerini, kişisel
mutluluk ve özgürlük sınırlarını izlemeye açıyor. Sanatçının kaleme aldığı şiir ve eserleri
oluşturan düşünce notlarına edebiyatın kurallarıyla mı yaklaşmalıyız, yoksa sanatın melez
ve çoğulcu plastik deneyimiyle sonuçlarına mı odaklanmalıyız?
Anadilde düşünme ve anakültürde yaşamsal döngüde ödül ve ceza dilinin sanatçının
şiirinde ifade ettiği gibi insanın özgürlüğünü nasıl kısıtladığını, mutlu olmanın nasıl
güçleştirildiğine vurgu yapan şiirsel metnin arkasındaki kollektif hafızanın tramvalarını
neşeli kolajlarıyla çözüyor.

Doğduğum
Toprakların;
Şehrin;
Mahallenin;
Ve dört duvar evimin;
İyi pişmiş yemeğiyim ben.
Bazen;
Dibi tutmuş
Bazen;
Tuzu fazla kaçmış
Bazen;
Şekeri az katılmış
Acısı tatlısı birbirine karışmış,
Ağzımda mayhoş bir tat kalmış.
Benim yüzümden olmuş,
Ağlamak çok ayıpmış,
Sesimi kesmez isem
Çocuğum da bana aynısını yaparmış.
“El değmemiş kızın” fazileti,
“Kız Kurusu’nun” kusuru ile tanışmış;
Tam o esnada
“Hafifmeşrep” komşumuzun
Kahkahaları
kulağımda çınlamış.
Sosyal zorbalığın pençeleri
Doğduğum gün beni sarmalamış.
Anladım ki;
Benimle başlamamış!


Deniz Doğruyol
Temmuz 2020