INTROSPECTIVE

Eda Emirdağ

18.03.2017- 30.04.2017

Küratör: İpek Yeğinsu

Eda Emirdağ’ın Türkiye’deki ilk kişisel sergisi Introspective, sanatçının öyküsünü otobiyografik kırılma noktalarından yola çıkarak, ancak onlara tümüyle bağlı kalmaksızın görünür kılan bir duygu ve düşünce düzlemi yaratmayı amaçlar. Serginin adı, Emirdağ’ın kendi sanatsal yolculuğuna çevirdiği “retrospektif” bakış, sanatçı kimliğine yönelttiği içsel sorgulama ve izleyiciyle kişisel bir sergi kapsamında ilk kez “tanışma” anlamlarını bir arada barındırır.
Anılar, çağrışımlar, gündelik yaşantılar ve rutinleşmiş eylemlerden esinlenen sanatçı, kompozisyonlarında çoğunluğu kadın olan, yüzü görünmeyen ya da gözleri kapalı figürler, kişisel metaforlar yüklediği nesneler ile sessiz bir diyaloğa girer; kayda geçmesi gereken o özel anın duygusunu beraberce yaratır, hem de onu kucaklayıp selamlarlar. Yapıtlar zaman ve mekânda öyle bir yerde durur ki, algılayanın ruh haline göre hüzünlü ve gerilimli, ya da huzurlu ve meditatif bir atmosfere bürünebilirler. Emirdağ’ın amacı da zaten budur: öz yaşam öyküsünden hareketle her izleyicinin kendini yansıtabileceği, kendi öyküsünü bulabileceği ve kurgulayabileceği bir etkileşim alanı açmak.