GÜVERTEDE

Artin 90

05.10.2018- 30.10.2018

Aslı Kutluay, Ahmet Güven ve Aslı Gibidir tarafından 2016 yılında Ankara’da kurulan ‘’Artin 90’ Bağımsız Çağdaş sanat insiyatifi, süreç odaklı üretim biçimleri ve deneysel sergileme yöntemleri ile sosyal, ekolojik, politik ve ekonomik problemlerin çözümünün, toplumun tüm bileşenlerinin birlikte yol alarak çözümlenebileceği vizyonu ekseninde sanatsal ifade biçimleri geliştiriyor. Üzerine çok konuşulan çağdaş sanatın bilindik yaklaşımlarının dışında, yeni bir süreç arayışına izleyiciyi davet ediyor. “Güncel Sanat” kavramının “Sanat Piyasası” özelinde şekillenmesinin bir sonucu olarak sanat; rekabet, gösteri ve prestij tutkunlarınn ‘seçkin’ etkinliklerinin malzemesi haline gelmiş ve toplumsal işlevlerini yitirmiştir. Kar kaygısı, beğenilme arzusunun yarattığı kaygı, toplumun bütün kesimlerine ulaşma çabası ve kendine sanat piyasası içerisinde bir yer edinebilme zorunluluğunun yarattığı mecburi değişimin kaygısı… Yaratı sürecinin ilk aşamasında, o üretimin sebebini kime ve neye hizmet ettiğini tanımlayabiliyorsanız o gerçek bir sanat eseri olabilir mi? Gerçek ve yücenin arasına bu kadar gündelik kaygı girdiği an, gerçek hisler yerini samimiyetsiz bir piyasa havuzuna bırakır. Sanat böyle bir ortamda ancak öznesini kaybetmiş olarak varlığını sürdürebilir. Günümüz şartlarında gelişmek güçlenmek, ayrıştırmamak ve bir araya getirerek çoğaltmak gibi sanatın kollektif bilinç modelleri ortadan kalkmış durumdadır. Sanatçının değeri yalnızca eserlerinin nerede ne kadara satıldığı ve ne kadar göründüğü üzerinden anlam kazanır hale gelmiştir. Sanatçı insiyatif ve gruplarının bu sebeplerden dolayı çoğalmaya başladığı bu günlerde, bu tarz oluşumların desteklenip görünürlük sağlaması adına işbirlikleriyle dinamizmi artırmanın önemi büyük. Artin 90 böyle bir ortamda üretim sürecine odaklanıp kollektif çalışma prensibiyle yola çıkmış . bağımsız bir sanat insiyatifi olarak sorumluluk duygusu ve sürdürülebilirlik için projeler üretmeye odaklanıyor. Galeri Bu ve Artin90 işbirliği ile gerçekleşen “Güvertede” sergisi üretimlerini bu vizyonla şekillendirip projeler gerçekleştirilen 3 sanatçının çalışmalarını ve üretim süreçlerinin dinamiklerini mekana özgü yerleştirmelerle izleyiciye açarken izleyici kimi zaman bir labaratuara, kimi zaman bir eve, kimi zamansa bir şehre dahil oluyor. Aslı Kutluay, çocukluğunun çoğunun geçtiği Bilim insanları olan ve tüm hayatlarını sürdürülebilir, temiz enerji kaynağı olan Nükleer Füzyon konusuna adamış anne
ve babasının Ankara’da bulunan labaratuarımı kendi hafızasıyla galeri mekanında yeniden kurguluyor. Ahmet Güven’in “Solmaz” isimli yerleştirmesi ise ismini sanatçının annesinden alıyor. Yaratıcılık dönüşebilir mi? Sorusunu sorarken “Solmaz” ın yaratılarını deneysel bir anlatımla kurguluyor. Aslı Gibidir, Ankara’nın hafızasından yola çıkarak doğada ve gerçekte olmayan sınırların, haritalarda
mutlaklaştırılmasıyla ilgili Ankara’yı referans alarak resmettiği psikocoğrafik haritalarla yer alıyor. Sergide bu yerleştirmelerin yanı sıra 3 sanatçının kesiştiği noktalarda ortak çalışmalarda izleyiciye sunuluyor.

Sergide yer alan sanatçılar; Aslı Kutluay, Ahmet Güven, Aslı Gibidir.