Commuter Minds

Derya Geylani Vuruşan& Egemen Kemal Vuruşan

11.01.2020- 14.02.2020

Hatırlama edimi, insan beyninin geçmiş ve günümüz arasında kurduğu bağı kişiselleştirilmiş kodlarla zihne çağırmasıyla ortaya çıkar. İnsan beyni fark etme, kaydetme, hatırlama ve unutma, üzerine geliştirdiği sezgileriyle oluşturduğu kişisel belleğini, yaşadığı kültür ve yer ile bütünleyerek mekân ve şehrin kimliğine katkıda bulunur. Günümüzde özellikle metropollerde yaşamını sürdüren insanların hafızasına kaydedilen somut ve soyut verilerin akışı çeşitlenmiş ve genişlemiştir.
Şehirlerin hafızaları, orada yaşayan insanlar, mimari, kültür, din, sosyal hayat gibi birçok etkenin birleşimiyle ortaya çıkar. “Commuter Minds” sergisi şehrin hafızasından hareketle, kişisel yaşantı ve anıların kolektif hafızaya atfedilmiş imgelerini görselleştirirken, hatırlama edimini nesneler, olaylar ve kişiler üzerinden tekrar sorguluyor. Cam sanatçısı Derya Geylani Vuruşan ve Egemen Kemal Vuruşan’ın ortak projesi olan sergide, cam sanatının geleneksel yaklaşımının çağdaş sanat içindeki kullanımına yönelik denemelerle karşılaşırken kişisel hafızanın nasıl çalıştığını imge ve nesneler üzerinden gözlemliyoruz.


Sergide Derya Geylani Vuruşan’ın “An” ve “Ömer Hayyam” serilerinden çalışmaları yer alıyor. “Ömer Hayyam” serisinde sanatçı, Ömer Hayyam Caddesi, Taksim ve Beyoğlu aksında geçen çocukluğunun hafızasında yer etmiş imgelerini, Beyoğlu’nun kamusal kimliğine dair sorgulamaları ve bugünkü durumuna dair gözlemlerini izleyiciyle paylaşarak yakın geçmişin buluntularıyla bir arkeolojik alan yaratıyor. “An” serisinde ise cam ve kullanılmış malzemeleri bir arada biçimlendirilerek geçmişin kırılgan “an”ılarına yeni bir şans veriyor. Egemen Kemal Vuruşan ise şehrin içinde her gün önünden geçtiğimiz, zamanla yıpranan, kirlenen ama detaylarda gizli dokusunu aktarırken Günümüz şehirlerinin teknolojik, sosyal ve yapısal değişim sürecini kara mizahi bir tutumla görselleştiriyor. “My Town” serisindeki Video, cam Üfleme, alevle şekillendirme, metal şekillendirme ve buluntu malzemelerle ürettiği yerleştirmelerinde, camın optik etkisini şehrin gizemli dokusunu yansıtmak için bir mercek olarak kullanan sanatçı, geçmiş ile gelecek arasında yıkıcı bir dil yaratır.
“Commuter Minds”, Hatırlamak mı?- Unutmak mı? sorularını 2 sanatçının karşıt bakış açılarını biribiriyle çarpıştırarak incelerken sergi kurgusu içindeki karşılaşmalar ile izleyiciyi bu sorular etrafında düşündürmeye yöneltiyor.