Benimle Başlamadı

Deniz Doğruyol

03.10.2020- 05.12.2020

Galeri Bu Pavilion Deniz Doğruyol’ un “Benimle Başlamadı” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. 3 Ekim 2020’de izleyiciyle buluşacak sergi; temelde kolaj ve asamblaj diliyle meydana gelen eserlerden oluşuyor. Sergi boyunca karşılaşacağımız eserlerde dünyanın pek çok yerinden toplanan nesnelerle bir dil ağı örülüyor. Kolajlarında toplumsal cinsiyet, aile, aidiyet, toplumsal norm gibi kavramları odağına alarak; biriktirdiği trajedileri ironik bir dille plastikleştiriyor.

Sanatçı; hatırasındaki gel-gitleri, hatırlamayı tetikleyen zihinsel ve fiziksel göçlerle biriktirdiği nesneleri, anadilde/anakültürde normlarla şekillenen deneyimlerini, kişisel mutluluk ve özgürlük sınırlarını izlemeye açıyor. Sanatçının kaleme aldığı şiir ve eserleri oluşturan düşünce notlarına edebiyatın kurallarıyla mı yaklaşmalıyız, yoksa sanatın melez ve çoğulcu plastik deneyimiyle sonuçlarına mı odaklanmalıyız? Anadilde düşünme ve anakültürde yaşamsal döngüde ödül ve ceza dilinin sanatçının şiirinde ifade ettiği gibi insanın özgürlüğünü nasıl kısıtladığını, mutlu olmanın nasıl güçleştirildiğine vurgu yapan şiirsel metnin arkasındaki kollektif hafızanın travmalarını neşeli kolajlarıyla çözüyor.

Doğduğum

toprakların;

şehrin;

mahallenin;

ve dört duvar evimin;

iyi pişmiş yemeğiyim ben.

Bazen;

dibi tutmuş,

Bazen;

tuzu fazla kaçmış,

Bazen;

şekeri az katılmış

acısı tatlısı birbirine karışmış

ağzımda mayhoş bir tat kalmış.

Benim yüzümden olmuş,

Ağlamak çok ayıpmış,

Sesimi kesmez isem

çocuğum da bana aynısını yaparmış.

“El değmemiş” kızın fazileti,

“Kız kurusu’nun” kusuru ile karşılaşmış.

Tam o esnada

“Hafifmeşrep” komşumuzun

kahkaları kulağımda çınlamış.

Sosyal zorbalığın pençeleri

doğduğum gün beni sarmalamış.

Anladım ki:

Benimle Başlamamış!

Deniz Doğruyol Temmuz 2020